Specjaliści coraz częściej wskazują na zalety takiej aktywności. Świadczą o tym między innymi poniżej przytoczone wypowiedzi:
Prof. Hellbiigge z Monachium twierdzi:
„Pływanie w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie oddziałuje silnie psychicznie
i fizycznie na rozwój dziecka i stanowi jedno z ważniejszych zaleceń lekarzy, jeśli chodzi o stymulowanie tego procesu".
Pofesor Betke z Monachium:
„Pływanie jest dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym tak samo ważne jak okresowe szczepienia. Dzięki przebywaniu i zabawom w wodzie można by uniknąć, czy chociażby zmniejszyć u niego ryzyko wad postawy i zaburzeń układu krążenia, które to dolegliwości SA skutkiem obecnej cywilizacji".

Profesor Diem z Kolonii:
„Dzieci uczestniczące w zajęciach z pływania są bardziej otwarte na otoczenie oraz szybciej nawiązują kontakty w grupie. Łagodniej reagują na niepowodzenia i nie są tak nieśmiałe. Są natomiast aktywniejsze i zarazem inteligentniejsze, a także o wiele lepiej mogą poznać swoje ciało niż inne dzieci".

Profesor Rosemeyer z Monachium:
„Pływanie w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jest z punktu widzenia ortopedy najlepszą, godna polecenia metoda ćwiczenia aparatu ruchowego i układu kostnego".[31]

Profesor Liselott Diem w latach 1974 - 1976
w Niemieckim Kolegium Sportowym w Kolonii, wykazało, że dzieci, które nauczyły się pływać we wczesnym wieku wykazywały zaawansowany rozwój w zakresie:
- sprawności motorycznej,
- czasie reakcji,
- możliwościach koncentracji,
- inteligencji,
- zachowaniach społecznych,
- kontaktach społecznych,
- niezależności,
- radzeniu sobie z nowymi, nieznanymi sytuacjami.
Ogólnie mówiąc, dzieci były lepiej przystosowane niż ich rówieśnicy, którzy nie uczestniczyli w programach wczesnego pływania, a wzrost w poczuciu własnej wartości
i niezależności związany z pływaniem były podawane jako dodatkowe czynniki. Badanie stwierdziło również, że dzieci, które pływały od wczesnych lat skorzystały z pozytywnej interakcji i więzi z rodzicem. [7,24]
Z wyrażonych opinii oraz licznych badań wnioskujemy bezsprzeczną korzyść takie formy stymulacji organizmu już w wieku niemowlęcym. Aby jednak można było mówić
o osiągniętym efekcie i w pełni wykorzystać walory pływania i środowiska wodnego (zwłaszcza w tak młodym wieku). Niezbędne jest zastosowanie się do jednej podstawowej zasady zaczerpniętej z metodyki a mianowicie zasady systematyczności. Tylko regularne
i systematyczne uczęszczanie na zajęcia (wg. K. Pietrusika min. 1 raz w tygodniu)pozwoli na osiągnięcie pożądanych i omówionych rezultatów. Nie należy jednak oczekiwać,
że każde dziecko posiądzie te same cechy w tym samym stopniu.
Należy również dodać, że do rozpoczęcia takiej formy aktywności konieczny jest bezwzględny brak przeciwwskazań lekarskich do takiej formy zajęć

 

LITERATURA:
7. Dąbkowska D.. Pływanie dla niemowląt na podstawie literatury przedmiotowej i badań własnych. AWF Katowice 2007 (praca magisterska)

24. Mc Kay R. K. [2005]. Learn to swim. Dorling Kindersley Limited, Londyn,

31. Pietrusik K., [2001]: "Aktywność ruchowa w środowisku wodnym dzieci w wieku niemowlęcym". W: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży; Dilemmans of modern Physical Education in teaching and youth, Materiały pokonferencyjne red. Bronikowski M., Muszkieta R., AWF w Poznaniu.

 

Fragment pracy magisterskiej.

Autor mgr fizjoterapii Adam Kin, nauczyciel WF, instruktor pływania metodą dla osób niepełnosprawnych Halliwick  prowadzi zajęcia – pływanie niemowląt i małych dzieci na ternie górnego śląska. (pływanie niemowląt - basen Aquarion Żory, pływanie niemowląt basen MOSIR Radlin, pływanie niemowląt basen Wodny Raj Pawłowice, pływanie niemowląt Aqua Plant basen MOSIR Mikołów)