Zgodnie z art. 81 ustawy z roku 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w celach komercyjnych, promocyjnych i marketingowych Szkoły Pływania Szkrabów wizerunku mojego dziecka, do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji oraz celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity : Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
Zapoznałem się z Regulaminem Pływania Szkrabów, oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego Dziecka w zajęciach Pływania Szkrabów
refresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com