Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Pływania Szkrabów"
obowiązuje od dnia 15.02.2021
1) Zajęcia organizujemy przez cały rok.
 
2) Czas trwania jednostki lekcyjnej 30 min.
 
3) Dzieci ćwiczą z bezpośrednim udziałem jednego z rodziców bądź wyznaczonego przez rodzica opiekuna pod okiem instruktora, opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.
 
4) Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w zależności od pływalni w poniedziałek, piątek, sobotę lub niedzielę).
 
5) Minimum 60 min. przed zajęciami nie należy karmić dzieci.
 
6) Na basen należy zabrać przybory niezbędne do codziennej toalety dziecka w domu.
 
7) Opiekun dziecka oświadcza w formularzu zgłoszeniowym (po uprzednim skonsultowaniu się z lekarzem ogólnym lub pediatrą), iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dzieci w  zajęciach na basenie.
 
8) Temperatura wody dla naszych małych szkrabów w basenie wynosi 31 – 32C.
 
9) Przed wejściem do wody uczestnicy są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 
10) Grupy liczą 10-12 osób.
 
11) Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub ratownika jest zabronione!
 
12) W zajęciach wykorzystujemy wiele środków dydaktycznych jak kolorowe zabawki (piłeczki, klocki, rękawki, itp.) ułatwiające i uatrakcyjniające dzieciom naukę.
 
13) Zapewniamy osobne stanowiska do przebierania dzieci by zapewnić bezpieczeństwo i  wygodę.
 
14) Pieluszki (Huggies Little swimmers lub inne pływackie), stanowią obowiązkowy element wyposażenia małego pływaka.
 
15) Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 
16) W celu zapisania dziecka na zajęcia należy wysłać zgłoszenie kliknij tutaj oraz wpłacić zadatek  60zł lub opłacić całkowity koszt kursu przelewem na konto szkoły (Osoby kontynuujące mogą dokonać formalności bezpośrednio u instruktora na zajęciach najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniego kursu lub w programie Active Nowe).
 
17) Osoby, które wpłaciły zadatek zobowiązane są do wpłaty pozostałej części ceny kursu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, lub przelewem do 2 dni roboczych po pierwszych zajęciach  (na konto 75 1050 1403 1000 0092 6989 6024 ).
 
18) Rezygnacja z kursu i zwrot zadatku (lub pełnej kwoty) jest możliwy najpóźniej na 7 dni przed planowanym i podanym na stronie terminie rozpoczęcia kursu. Po tym terminie zadatek nie będzie zwracany.
 
19) W przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń o uczestniczeniu w kursie decyduje kolejność zaksięgowanych na naszym koncie wpłat.
 
20) Rezygnacja z kursu jest możliwa do 3 dni od rozpoczęcia kursu (trzy dni po pierwszych  zajęciach). Osobie zgłaszającej rezygnację w tym terminie zostanie zwrócona kwota  pomniejszona o koszt jednej lekcji.
 
21) W przypadku chęci rezygnacji po terminie wskazanym w punkcie 21 pieniądze nie będą zwracane.
 
22) Nieobecności nie podlegają odrabianiu.
 
23) Nieobecności na zajęciach należy każdorazowo zgłaszać najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Prawidłowo zgłoszone nieobecności zostaną rozliczone w postaci odliczenia 30% ich wartości od kolejnego kursu (kontynuacji zajęć) lub zwrotu, pozostałe 70% pozostaje wykorzystane na pokrycie kosztów stalych związanych z prowadzeniem zajęć.
 
24) W przypadku nieobecności istnieje możliwość odstąpienia uczestnictwa innej osobie (znajomym, rodzinie) należy uzgodnić zamianę uczestnika z właścicielem szkoły.
 
25) Przenoszenie karnetu w przypadku nie rozpoczęcia kursu lub przerwania ze względów losowych jest możliwe tylko i wyłącznie w najbliższym kolejnym kursie (względem, tego na który została dokonana opłata) dotyczy kursu podstawowego po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem firmy.
 
26) Uczestnicy korzystający z karnetów elastycznych ZOBOWIĄZANI  SĄ do odwołania zajęć w których nie będą uczestniczyli do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Zajęcia odwołujemy w programie ActiveNow, w przypadku nie odwołania zajęć w podanym terminie zostaje Państwu zdjęta obecność z karnetu.
 
27) Wykupując kurs rodzice lub opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych wew. firmy (promocje, konkursy, informacje handlowe).
 
28) Osoby które nie zgadzają się  na umieszczenie wizerunku własnego lub dziecka w celach promocyjnych (strona internetowa, ulotki, plakaty, pamiątkowa płyta dvd, pamiątkowe foto) ZOBOWIĄZANE SĄ DO WPISANIA ODPOWIEDNIEJ KLAUZULI w formularzu zgłoszeniowym. (POLE UWAGI).
 
29) Niezamieszczenie klauzuli o braku zgody dot. wizerunku oznacza WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMIESZCZANIE WIZERUNKU w celach jak w pkt. 28 wyrażenie zgody.
 
30) Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.
 
31) Reklamacje:  Klient w każdym momencie może złożyć reklamację, dotyczącą procedury zawierania umowy na odległość i jej realizacji. Szkoła Pływania ustosunkuje się w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 
32) Polityka prywatności: Dane klientów gromadzone są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne (celu realizacji usługi, oraz do celów marketingowych).   Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.
 
33) Pełne dane teleadresowe firmy:

Adam Kin

ul. Dąbrówki 15/4

44-300 Wodzisław Śląski

NIP: 647-218-70-32