Rybnik

Zajęcia prowadzimy na basenie: https://fundacjaelektrownirybnik.pl/

w niedziele w godzinach popołudniowych.

ZAPISY na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy

Regulamin zajęć Pływania Szkrabów:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w ramach kursu nauki pływania. Każdy uczestnik oraz opiekun uczestnika przystępując do zajęć, akceptuje zapisy regulaminu.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej wysłały formularz zgłoszeniowy zamieszczony powyżej. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązyjącym cennikiem najpózniej w dniu rozpoczęcia kursu. Po dokonaniu opłaty uczestnik/ opiekun uczestnika otrzyma potwierdzenie transakcji oraz karnet na zajęcia, który każdorazowo do sprawdzenia należy okazywać obsłudze pływani. Osoby nieposiadające karnetu nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
4. Całej opłaty za kurs należy dokonać W KASIE PŁYWALNI FUNDACJI ELEKTROWNI RYBNIK
5. Obowiązujący cennik:
– karnet 10 zajęć 490zł
– karnet 10 zajęć dla rodzeństwa 940zł
– wejście jednorazowe 65zł
6. Wejście jednorazowe możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem oraz pod warunkiem wolnych miejsc w danej grupie uczestników.

7. Istnieje możliwość zakupu jednorazowego wejścia na pierwsze zajęcia dziecka i podjęcie decyzji czy kurs będzie kontynuowany. Pozostałej opłaty za cały kurs (do wartości całego kursu zgodnie z obowiązującym cennikiem) należy dokonać w kasie pływalni okazując paragon za pierwsze wykupione zajęcia indywidualne.
8. Dołaczenie do grupy uczestników trwającego kursu może nastąpić nie pózniej niż na trzecich zajęciach. Opłata za kurs będzie pomniejszona o kwotę 20zł za każde pominięte zajęcia.
9. Dokonanie opłaty za kurs/zajęcia nauki pływania wiąże się z pełną akceptają niniejszego regulaminu przez uczestnika/opiekuna uczestnika.
10. Opiekun niepełnoletniego uczestnika kursu wyraża zgodę oraz oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jego udzuału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
11. Wydanie duplikatu zakupionego karnetu na zajęcia jest możliwe tylko po okazaniu dowodu zapłaty za karnet oraz dokonaniu opłaty 50 zł w kasie pływalni. Duplikat zostaje wyday na ilość zajęć pozostałych do zrealizowania zgodnie z harmonogramem trwającego kursu (nie obejmuje zaległych i niewykorzystanych wcześniej zajęć, takie odrabia się zgodnie z regulaminem).
12. Nieobecność uczestnika spowodowana chorobą zgłoszona instruktorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia determinuje możliwość ich odrobienia w innym, uzgodnionym terminie przed końcem danego kursu (na innej pływalni). W przypadku nieobecnośći spowodowanej innymi powodami niż choroba Fundacji Elektrowni Rybnik nie zwraca uczestnikowi opłat za zajęcia.
13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn technicznych, które wystąpiły na pływalni, szkółki zobowiązane są do ich odrobienia w innym, ustalonym z uczestnikami terminie.
14. Opiekunowie przyprowadzają i odbierają niepełnoletnich uczestników zajęć. W zajęciach najmłodszych grup oraz niemowlaków na małym basenie może uczestniczyć tylko jeden opiekun (wyjątek stanowi drugi opiekun do pomocy w szatni). Na dużym basenie opiekunowie uczestników najmłodszych grup przed i po zajęciach mogą przebywać w szatni 15 minut pod warunkiem pobrania w kasie specjalnego zegarka uprawniającego do wejścia. Wchodząc do strefy basenu i szatni konieczna jest zmiana obuwia.
15. Rozpoczęcie zajęć odbywa się w obecności i na sygnał instruktora, wcześniejsze wchodzenie do wody jest zabronione.
16. Instruktor prowadzący kurs bierze odpowiedzialność za uczestników tylko podczas trwania zajęć.
17. Każdy uczestnik kursu na zajęciach powinien posiadać:
– strój kąpielowy
– pieluchy/ majtki do pływania dla niemowląt
– klapki (dzieci, które już samodzielnie chodzą)
– ręcznik
– okulary (dzieci starsze)
18. Uczestników i opiekunów kursów pływania obowiązuje regulamin nauki pływania, pływalni krytej Fundacji Elektorwni Rybnik

https://fundacjaelektrownirybnik.pl/wp-content/uploads/2023/10/regulamin-nauki-plywania.pdf