Pływanie niemowląt oczyma psychologów

Warto

Ile on ma lat? To niesamowite ! Gdzie się tak nauczył pływać? Fantastycznie!!!

Takie mniej więcej słowa zachwytu usłyszeliśmy pół roku temu będąc na basenie termalnym w Zakopanem, od osób które obserwowały co wyprawia w wodzie nasz syn. Wspinał się na brzeg basenu a potem skakał do wody bez żadnego lęku by po skoku przepłynąć kilkanaście metrów. Miał wtedy dwa lata i siedem miesięcy. Nie ukrywamy, że byliśmy dumni jako rodzice słysząc takie słowa. Od tego czasu minęło ponad pół roku a Radek pływa jeszcze lepiej. Zdarzyło mu się ostatnio przepłynąć szerokość basenu w jednym z hoteli w Wiśle, a ma zaledwie trzy i pół roku.

Duma rodzica z tego co potrafią jego dzieci to jedna strona medalu.

Patrzymy jednak na osiągnięcia syna także od strony zawodowej.

Pracując jako psycholodzy zdajemy sobie sprawę jak ważny dla dziecka jest prawidłowy rozwój psychofizyczny. „Pływanie Szkrabów” w ogromnym stopniu wpływa na kształtowanie tego rozwoju. Kontakt z wodą, zorganizowana forma zajęć z wykorzystaniem dużej ilości rekwizytów w formie kolorowych zabawek, praca w grupie rówieśników przy udziale rodziców – to wszystko korzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego dziecka ponieważ jest on „bombardowany” dużą ilością różnego rodzaju bodźców.

Badania naukowe pokazują, iż dzieci wychowujące się w „bogatszym” w bodźce środowisku charakteryzują się wyższym poziomem inteligencji. A kto nie chce mieć mądrego dziecka J? Wyniki badań dowodzą również, że uprawianie ćwiczeń – a pływanie to jedna z najlepszych form – wpływa pozytywnie na liczne zmienne psychologiczne, podnosi samoocenę, zmniejsza lęk, depresję, poprawia pamięć i koncentrację. W jaki sposób? Dziecko ucząc się pływać zdobywa nowe umiejętności, uczy się systematyczności oraz przestrzegania reguł obowiązujących podczas nauki a ponadto jest w bliskim kontakcie z rodzicem.               

 W efekcie rozwija własne kompetencje, zaufanie oraz uczy się jasnych reguł funkcjonowania. W przyszłości może to procentować zdolnościami samokontroli i samoregulacji szczególnie w obszarze emocji. Dziecko ma szanse lepiej kontrolować i radzić sobie z takimi emocjami jak złość, wstyd czy zażenowanie a co za tym idzie lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi. Wreszcie, im wcześniej maluch będzie miał kontakt z wodą tym lepiej będzie radził sobie z lękiem, w tym z lękiem przed wodą. Mieliśmy okazję obserwować jak o wiele starsze dzieci, stały na brzegu płacząc bo bały się wejść do wody, gdy w tym czasie nasz syn skakał raz za razem bez żadnych oporów.

Forma nauki jaką przyjęło „Pływanie Szkrabów” sprzyja ponadto innemu spostrzeganiu świata przez dziecko. W miarę zdobywania kolejnych umiejętności pływackich kształtuje ono w sobie pierwsze przekonania, że trudności da się pokonać, a co za tym idzie wzrasta u niego poczucie własnej skuteczności. W związku z tym zaczyna spostrzegać świat nie jako zagrożenie ale jako wyzwanie.

Wzrost poczucia skuteczności – co zaobserwowałem u mojego syna – owocuje z kolei wzrostem poczucia własnej wartości. Jednocześnie poprzez systematyczną pracę, która w tym przypadku przybiera formę zabawy, dziecko kształtuje u siebie zdrowe nawyki np. wykorzystania wolnego czasu, aktywnego trybu życia, konstruktywnego rozładowania emocji itp., czyli uczy się wielu elementów zdrowego stylu życia. W przyszłości może to zapobiegać wielu zaburzeniom typu: otyłość, zaburzeniom zachowania czy emocji a także uzależnieniom ( np. coraz częściej pojawiającemu się wśród dzieci i młodzieży uzależnieniu od internetu, będącego efektem spędzania wolnego czasu przed komputerem), stając się wartościowym elementem profilaktyki zdrowia psychicznego. Ponadto, pływanie równoważy negatywne skutki stresu i może zabezpieczyć organizm przed chorobami będącymi jego następstwem.

Można również spojrzeć na kwestię nauki pływania u dzieci przez pryzmat biopsychospołecznego modelu zdrowia, który stanowi jedno z najistotniejszych podejść dla psychologii zdrowia. Ów model oparty jest na ogólnej teorii systemów. Zgodnie z jej podstawowym założeniem, wszystkie systemy są częścią innych systemów. Na przykład organizm składa się z tkanek, tkanki z komórek, komórki z cząsteczek, cząsteczki z atomów itd. Innymi słowy nic nie istnieje w izolacji. Człowiek to także zbiór systemów: fizycznego, psychicznego, duchowego i systemu relacji społecznych. Teoria systemów kładzie nacisk na fakt, że interwencje na jednym poziomie danego systemu mogą mieć konsekwencje na innych jego poziomach. Zgodnie z tym rozwój fizyczny – w tym wypadku poprzez naukę pływania – rozwija dziecko zarówno pod kątem psychicznym ale także rozwija jego umiejętności społeczne.  

Reasumując możemy stwierdzić jednoznacznie, iż nauka poprzez pływanie bardzo korzystnie wpływa na rozwój dziecka zarówno pod katem fizycznym, psychicznym ale także pod kątem budowania prawidłowych relacji społecznych. Jako psycholodzy gorąco polecamy rodzicom taką formę aktywności ich pociech. Razem z synem uczęszczamy na zajęcia „Pływania Szkrabów” od czwartego miesiąca jego życia. Minęły więc ponad trzy lata a kolejne przed nami J.

Rodzice Radka:
Joanna Saj – psycholog
Mirosław Saj – psycholog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *